Varovanje tajnih podatkov

varovanje tajnih podatkov

Svetujemo organom in organizacijam pri organizaciji dela ter načrtovanju varnostnih ukrepov za vzpostavitev varnostnih območij, za varovanje tajnih podatkov, poslovnih skrivnosti, dokumentarnega in arhivskega gradiva in drugih vsebin, ki jih posamezni organi ali organizacije želijo zavarovati pred njihovo odtujitvijo ali njihovim uničenjem.