Spremljanje zahtevkov v IT službi

Skupni poštni predal je aplikacija za Lotus Notes, ki je namenjena za vodenje in spremljanje zahtevkov v IT službi. Uporabniki prijavijo napako preko posebnega obrazca, ki je vdelan v poštno šablono. Obrazec avtomatično ob pošiljanju zbere podatke o delovni postaji, ter uporabniško ime.

Uporabnik dobi obvestilo, kdo je zahtevek prevzel v reševanje. Različni statusi so razvidni v pogledu splošno. Ko je zahtevek rešen, uporabnik dobi o tem obvestilo. Zahtevek lahko rešuje tudi zunanji izvajalec. Lahko si ogledamo zgodovino dogodkov zahtevka.
Zaposleni v informatiki imajo možnost da zahtevek kreirajo tudi samostojno. Poleg tega je možno pošiljati tudi ostalim zunanjim izvalcem. Za lažje spremljanje zahtevkov aplikacija grupira po posamičnem zahtevku, kjer je razvidna vsa korespondenca.
Aplikacija ima možnost vodenja SLA do zunanjih izvajalcev, kjer je stopnja reševanja označena in upoštevanje SLA pogodbe z gumbi, rdeči pomeni da zahtevek ni bil rešen v času dorečenem po pogodbi in zeleno da je vse ok.