Rešitve

Vse rešitve so izdelane po željah in zahtevah naročnika.

Na osnovi začetnih zahtev se izdela prototip, katerega se na enem ali več nadaljnih srečanjih prediskutira z naročnikom. Rešitve se lahko dela tudi postopno, kjer se najprej izdela osnovno funkcionalnost, nato pa v naslednjih stopnjah modularno dograjuje funkcionalnost ter obliko.