Nadzorni sistem IT infrastrukture NAGIOS

Uporabniki informacijskih sistemov imamo večkrat občutek, da so informacijski sistemi nek skupek strojne in programske opreme, ki so narejeni tako, da delujejo brezhibno. Tudi najboljši in najbolj trpežno zasnovani sistemi pa lahko doživijo izpad. V kolikor je informacijski sistem pod dobrim nadzorom, se večino izpadov lahko sanira tako, da uporabniki tega niti ne zaznajo. 

Za nadzor IT infrastrukture vam ponujamo rešitev s programsko opremo Nagios, ki omogoča popoln nadzor in obveščanje o delovanju strežnikov, delovnih postaj, mrežnih tiskalnikov, požarnih pregrad, stikal, aplikacij, servisov in drugih generičnih mrežnih naprav.

Nagios je odprtokodna programska oprema, ki omogoča izgradnjo učinkovitega nadzornega sistema.

Nagios med drugim omogoča:

  • posredovanje podatkov o razpoložljivosti  opreme
  • zaznavanje varnostnih kršitev
  • načrtovanje in oceno stroškov IT nadgradnje
  • zmanjšuje izpade delovanja opreme »downtime« in s tem poslovne škode

Z nadzorom IT infrastrukture v realnem času imate pregled in nadzor nad problematiko IT infrastrukture in posledično temu lahko pravočasno preprečite izpade delovanja, ki povzročajo neposredno poslovno škodo.