Nova spletna stran

V podjetu BITES se zavedamo pomembnosti novih komunikacijskih poti in zahtev tržišča. V ta namen smo se odločili temeljitvo prenoviti spetno stran, ki je trenutno še v izgradnji.