Dostop do interneta

Stranka: Ne morem na internet.
Svetovalec: Ste prepričani, da ste vtipkali pravo geslo?
Stranka: Prepričan sem. Videl sem, kako ga je vtipkal prijatelj.
Svetovalec: Mi lahko poveste, kakšno geslo je vtipkal?
Stranka: Pet zvezdic.