Monthly archive

Vmware 6.0

Vmware 6.0

Vmware je v začetku letošnjega leta predstavil novo verzijo produkta VSphere. Poglavitni poudarki nove verzije so naslednji:

vMotion na velike razdalje - sedaj se lahko premika na virtualke preko geografskih meja, s časovno omejitvijo zakasnitve na liniji 100 ms ali manj. Prav tako se lahko premika virtualke med dvema različnima vCentroma.