References

Gospodarstvo 
360ECM 
Arne 
Debitel 
Elektro Maribor 
Finma 
Flopi 
Hypo Banka 
Hypo Leasing 
Iskra Sistemi 
Kings 
Krona Plus 
Ljubljanske mlekarne 
Marand 
Matjaž Žigon s.p. 
Nets 
Odvetniška pisarna Avsec-Šimc 
Odvetniška pisarna Mateja Likozar Rogelj 
Odvetniška pisarna Senica 
PatTel 
Perftech 
Porsche Leasing 
Smartis 
Škrlj 
Tatjana Ogrinc s.p. 
Vies 
Državne in javne ustanove 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
Društvo upokojencev Ig 
Državno pravobranilstvo RS 
Vrhovno državno tožilstvo RS 
Javna agencija RS za varnost prometa 
Javna agencija za civilno letalstvo 
Javna agencija za knjigo RS 
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
Ministrstvo za finance RS, GS-SAR 
Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu 
Občina Ig 
SID-Prva kreditna zavarovalnica 
Urad predsednika RS 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj