Project managment

Ali želite celovito rešitev za vodenje vašega podjetja?

Imamo odlično rešitev za vas. Projektno vodenje je rešitev, ki je narejena za Lotus Domino.

Glavne značilnosti rešitve so sledeče:

  • Vnos dopustov, ki so nato vezani na vse ostale postopke. Npr. zaposleni ne more dobiti dopusta če je določen za dežurnega v določenem obdobju. Izpis dopusta je orbazec, ki se ga nato odda v kadrovski službi
  • Vnos ideje, je namenjeno zbiranju idej na oddelku za informatiko. Ideje se upoštevajo pri ocenjevanju
  • Vnos izobraževanje je namenjeno izobraževanju zaposlenih. Vodi se statistika izobraževanj.
  • Vnos naloge. Določeni osebi se dodeli naloga, z rokom, v pogledih je razvidno, kakšna je uspešnost izvedeni nalog in koliko ur je bilo porabljeno za določeno nalogo.
  • Vnos navodil je namenjeno za izdelavo navodil ki se uporabljajo na oddelku. To se upošteva pri končni oceni
  • Vnos projekta je namenjeno vodenju projektov. Naloge se lahko vežejo na projekt in zbira se podatki o dejanskih opravljenih urah
  • Vnos tečaj je namenjen za vodenje internih izobraževanj
  • Vnos ura je namenjeno vodenju ur dela na projektu, naloga itd.

Rešitev lahko povsem prilagodimo vašim potrebam in željam.